Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoongegevens?

Wendy Tijhuis, gevestigd aan Hoefweg 13, 7312 DH APELDOORN, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wendy Tijhuis verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Wendy Tijhuis, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wendy Tijhuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Gegevens die ik verwerken na jouw aanmelding voor een cursus of workshop bij mij:

Als je je aanmeldt voor een cursus of workshop, heb ik de volgende persoonsgegevens van je nodig om je aanmelding te registeren:

  • Voor- en achternaam: deze gegevens gebruik ik voor de communicatie via e-mail, op de factuur die ik verplicht ben te maken om mijn boekhouding vast te leggen voor de Belastingdienst.
  • Geslacht: deze gegevens gebruik ik alleen voor de communicatie met jou (hoe spreek ik jou aan)
  • Geboortedatum: Ik werk met kinderen onder de 18 en met volwassenen. Daarom vind ik het belangrijk te weten wat jouw geboortedatum is.
  • Adresgegevens: deze gegevens verwerk ik op de factuur die ik je toestuur. Vanuit de Belastingdienst worden er bepaalde regels gesteld aan de opmaak van een factuur. Jouw adresgegevens is één van de eisen.
  • Telefoonnummer: om contact met je te leggen, leg ik je telefoonnummer vast.
  • E-mailadres: om contact met je te leggen, leg ik je e-mailadres vast. Ook als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, verwerk ik je e-mailadres om je mijn nieuwsbrief te sturen.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website: deze gegevens verwerk ik omdat ik wil zien welke pagina het meest bezocht wordt. Ik haal hier puur informatie voor mijzelf uit en gebruik dit verder niet voor commerciële doeleinden.
  • Bankrekeningnummer: als jij via een cursus of workshop bij mij boekt, vraag ik je direct de betaling te voldoen. Dit doe ik door gebruik te maken van Mollie Payments. Ik kan jouw bankrekeningnummer zien op de afschriften, maar ik doe hier verder niets mee.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Wendy Tijhuis  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gezondheid

Indien het voor een behandeling noodzakelijk is dat ik vragen stel over je gezondheid is dan wordt deze informatie  alleen gebruikt om de massagebehandeling te bepalen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wendy Tijhuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wendy Tijhuis) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Wendy Tijhuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

De persoonsgegevens die van belang zijn voor opstellen van de factuur (en die ik je geef of per mail toestuur) bewaar ik 7 jaar. Deze gegevens staan alleen nog op de factuur en de factuur moet ik 7 jaar bewaren ivm de eisen die de Belastingdienst aan ondernemers oplegt inzake de boekhouding.

E-mail

 Indien je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, bewaar en gebruik ik jouw e-mailadres zolang jij mijn nieuwsbrief ontvangt. Na uitschrijving van mijn nieuwsbrief (door jou) verwijder ik je e-mailadres.

Adres

Je adresgegevens komen op de factuur die ik je per e-mail toestuur na boeking van een cursus, training of workshop. Deze gegevens bewaar 7 jaar. Dit is de bewaartermijn die de Belastingdienst aan ondernemers oplegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wendy Tijhuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betreft alleen het delen van persoonsgegevens met de accountant en de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wendy Tijhuis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies van Matomo. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wendy Tijhuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy Tijhuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wendy@wendytijhuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wendy Tijhuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wendy Tijhuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wendy@wendytijhuis.nl.

 

 

X
X