Op zoek naar tips voor prikkelverwerking? Schrijf je in voor de gratis Prikkelmail! Inschrijven

Algemene voorwaarden

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van wendytijhuis.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wendy Tijhuis – Massage en Yoga voor Baby’s & Kinderen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wendy Tijhuis – Massage en Yoga voor Baby’s & Kinderen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wendy Tijhuis – Massage en Yoga voor Baby’s & Kinderen.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wendy Tijhuis – Massage en Yoga voor Baby’s & Kinderen te mogen claimen of te veronderstellen.

Wendy Tijhuis – Massage en Yoga voor Baby’s & Kinderen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wendy Tijhuis – Massage en Yoga voor Baby’s & Kinderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van wendytijhuis.nl op deze pagina.

X
X